Inventering av frekvensanvändning över 6 GHz PTS-ER-2017:12