Hushållens användning av fri-tv 2016

Sammanfattning

  • Knappt 8 procent av de svenska hushållen har enbart fri-TV vilket motsvarar ca 354 000 hushåll (baserat på antalet hushåll enligt SCB). Det är en minskning jämfört med 2015.
  • Fri-TV är vanligast bland de som bor i villa. Bland dessa hushåll har 13 procent  enbart fri-TV, följt av de som bor i hyresrätt, där knappt 6 procent uppger att de enbart har fri-TV. Minst vanligt är fri-TV i bostadsrätt.
  • Nio av tio hushåll med fri-TV tror att de kommer att fortsätta ta emot TV på samma sätt om 12 månader, vilket är en liten ökning jämfört med 2015. Andelen som planerar att byta är 5 procent.
  • Av de svarande har drygt var fjärde tillgång till ett fritidshus. Av dessa har var tredje hushåll enbart fri-TV i fritidsboendet, vilket är en minskning jämfört med 2015.
  • Drygt vart tredje hushåll väljer att betala för andra TV-tjänster, som t.ex. Netflix, HBO, Via Play, vilket är en svag ökning jämfört med 2015. För de med enbart fri-TV är andelen 22 procent.