Den svenska paketmarknaden 2020 - PTS-ER-2021-28

Introduktion

I juni varje år inhämtar Post- och telestyrelsen (PTS) uppgifter från företag verksamma på paketmarknaden, i enlighet med EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster (EU 2018/644) (”paketförordningen”)1. Uppgifterna avser bland annat information om företagens omsättning, volymer och priser. Detta PM använder dessa uppgifter för att undersöka paketmarknadens utveckling i termer av tillväxt och marknadskoncentration.

Statistiken är inhämtad i juni 2021, omfattar paket upp till 31,5 kg, och avser år 2020.

”Paket” definieras som försändelser som innehåller varor, med eller utan kommersiellt värde. Försändelser som är tjockare än 20 mm bedöms innehålla varor och räknas därför som paket. Därutöver omfattar statistiken tre delmarknader:

  • Inrikes paketleveranstjänster: omfattar paket där både avsändare och mottagare finns i Sverige (”inrikesmarknaden”).
  • Inkommande gränsöverskridande paketleveranstjänster: omfattar paket där avsändaren finns utanför Sverige och mottagaren i Sverige (”inkommande paket”).
  • Utgående gränsöverskridande paketleveranstjänster: omfattar paket med en avsändare i Sverige och en mottagare utanför Sverige (”utgående paket”).