Befolkningens användning av posttjänster 2019 PTS-ER-2019-9

Om rapporten

Post- och telestyrelsen (PTS) har sedan 1997 genomfört en återkommande undersökning av den svenska befolkningens användning av posttjänster. Undersökningen har genomförts för att få en beskrivning av den svenska befolkningens inställning till kvaliteten i Postnords (fd Postens) service samt för att kartlägga befolkningens postvanor. Senaste gången undersökningen genomfördes var i januari 2016.

Undersökningens syfte är att undersöka befolkningens uppfattning om ett antal centrala kvalitetsaspekter för postservicen i Sverige. Årets undersökning har utförts av Intermetra Business & Market Research Group AB.