Övrigt


22 februari 2018


Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Beroende på funktionsförmåga och it-vana kan det finnas behov av extra hjälp och stöd vid användning av digitala lösningar, till exempel e-tjänster och digitala kundtjänster.

16 februari 2018


Projektet Papereed Audio - Ljudartiklar för alla var en av vinnarna i PTS trettonde innovationstävling med tema Bäst i branschen.

31 december 2017


Projektet/studien TeckenPOP var en av vinnarna i PTS trettonde innovationstävling med tema Bäst i branschen.

13 december 2017


Rapport från Stelacon på uppdrag av PTS.

8 augusti 2017


Projektet DIT-i-TID var en av vinnarna i PTS tolfte innovationstävling med tema Aktiv fritid.

13 juli 2017


31 mars 2017


16 mars 2017


22 februari 2017


PTS har tagit fram en vägledning för upphandlare och leverantörer av informations- och kommunikationsteknik (IKT), för att underlätta hantering av tillgänglighetskrav vid offentlig eller privat upphandling. Vägledningen anger hur tillgänglighetsstandarden EN 301 549 kan tillämpas.

22 december 2016