Uppföljning av funktionshinderspolitiken PTS-ER-2022:13

En kartläggning av PTS insatser under 2021.

Denna rapport kompletterar Post- och telestyrelsen (PTS) årsredovisning genom en beskrivning av de insatser som PTS gjort under 2021 avseende funktionshinderspolitiken inom området digitalisering.

PTS arbete omfattar dels främjande insatser inom tillgänglig och användbar informations- och kommunikationsteknik, dels insatser inom PTS specifika ansvarsområden elektronisk kommunikation, post- och paketmarknaden, betaltjänster och betrodda tjänster.