Delredovisning av regeringsuppdrag att främja och följa införandet av IPv6 - Dnr 19-8159

PTS har fått ett regeringsuppdrag som syftar till att främja och följa införandet av Internet Protokoll version 6 (IPv6) i offentlig sektor så att deras mest grundläggande funktioner och tjänster på internet i gränssnittet mot allmänna kommunikationsnät, såsom DNS, webbsidor och e-post, fortsatt ska vara tillgängliga för alla genom införande av IPv6 vid sidan av IPv4.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2021 och en delredovisning ska vara klar senast den 1 februari 2020. Delredovisningen är överlämnad till Infrastrukturdepartementet.