Slutrapport från Volontärbyrån

Projektet ”Tillgängligt engagemang för ökad delaktighet” var en av vinnarna i PTS fjortonde innovationstävling med tema ”Arbetsmarknad för alla”.

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Syftet med det här projektet var att göra det enklare för människor med funktionsnedsättning att engagera sig ideellt. Projektet har tillgänglighetsanpassat Volontärbyråns sajt och tagit fram stöd till ideella organisationer.


Startdatum: 2018-01-15
Slutdatum: 2019-03-29

Mer info: www.volontarbyran.org/

Mer information om PTS innovationstävling hittar du på pts.se/innovation