Slutrapport från Lingio

Projektet Lingio - Yrkessvenska för alla, var en av vinnarna i PTS fjortonde innovationstävling med tema ”Arbetsmarknad för alla”.

Lingio utvecklar språkappar i svenska för yrkesverksamma. Detta projekt vände sig till utrikesfödda med funktionsnedsättning för att hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden. Lingio har utvecklat nya kurser och gjort anpassningar i sina befintliga appar för att passa personer med problem att läsa, skriva, höra, se, förstå, röra sig eller att interagera socialt.

 

Startdatum: 2018-02-01
Slutdatum: 2019-02-28 

Mer info: https://lingio.co/

Mer information om PTS innovationstävling hittar du på pts.se/innovation