Slutrapport för projektet Public Barrier Tracker

Det här är ett utvecklingsprojekt som finansierats av Post- och telestyrelsen i syfte att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.

 

Projektnamn: Public Barrier Tracker
Projektperiod: 2017-10-01 till 2018-08-30 
Företag/organisation: Tingtun AS
Webbsida för projektet: http://epbt.eu
Slutrapport i pdf-format: Public Barrier Tracker - Tingtun


Företagets sammanfattning av projektet (från slutrapporten)

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer tydliga krav att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga för alla. För att fånga eventuella återstående hinder kräver direktivet att webbplatserna ska ha en funktion för att återkoppla om tillgänglighetsproblem.

Public Barrier Tracker (PBT) är tänkt som en sådan kommentarfunktion som ska vara enkel att installera och använda på olika webbplatser. Den ska förenkla arbetet för enskilda webbplatsägare att åtgärda fel och dessutom göra det möjligt att sammanställa anonymiserade återkopplingsdata från många webbplatser.

Tillgång till data kan göra det enklare att återanvända erfarenheter och lösningar och att övervaka utvecklingen av tillgänglighet på enskilda webbsidor eller för alla offentliga webbplatser i ett land.

PBT-projektet är en pilotstudie som har undersökt möjliga hinder (showstoppers) som skulle kunna försvåra eller i värsta fall förhindra en implementation eller användning av PBT på offentliga webbplatser.

Vi har analyserat möjliga hinder i fem olika studier och inte funnit något som ser ut att vara ett blockerande hinder. De områden som vi studerat är:

  • Webbtillgänglighetsdirektivet: D1.1 Study of WAD, for support/showstoppers
  • Marknaden för relaterade tjänster: D1.2 Study of market for support/showstoppers
  • Dataskyddsförordningen: D1.3 Study of GDPR for showstopper
  • Tjänster för felanmälan: D1.4 Desk study of national complaint approaches
  • Teknisk analys: D2.1 PBT specification

Vi har fått många kommentarer och nyttiga förslag från representanter för olika grupper som har olika roller i förhållande till direktivet. Det gäller personer som deltagit i utformningen av direktivet, de som omsätter det till nationell lag, och också från PTS, W3C och flera andra med expertkunskaper kring webbtillgänglighet.

Utgående från studierna har vi tagit idén vidare till en demonstrator (http://epbt.eu/) som har varit väldigt nyttig för att få ytterligare kommentarer och förbättra lösningen.

Demonstratorn visar att det är möjligt att implementera en lösning för återkoppling som vi menar kan möta de krav som ställs i dataskyddsförordningen och webbtillgänglighetsdirektivet.

Vi kan slå fast att det för närvarande är få, om någon, offentlig webbplats som har en bra jämförbar kommentarfunktion för återkoppling av tillgänglighetsproblem. PBT är enkel att implementera för webbplatsägare, och kan understödja hela flödet från felanmälan fram till godkänd åtgärd.

Lösningen kan också användas som en komponent i ett långsiktigt styr- och uppföljningssystem i funktionshinderspolitiken för att övervaka utvecklingen av webbtillgänglighet.

 

Om PTS finansiering av utvecklingsprojekt

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att minska det digitala utanförskapet genom att främja inkluderande kommunikationslösningar och insatser för digital delaktighet. Alla ska kunna ta del av de möjligheter som det digitala samhället erbjuder idag, oavsett funktionsförmåga.

PTS anordnar innovationstävlingar där vinnarna får sina projekt finansierade. Utöver innovationstävlingen ger vi även separat finansiering till vissa utvecklingsprojekt som handlar om digitala lösningar med fokus på personer med funktionsnedsättning och särskilda behov.

Syftet är att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar. Ett viktigt krav som PTS har för finansiering av projekt är att personer från målgrupperna är med och användartestar under projektets genomförande.

Läs mer om PTS arbete för digital delaktighet: www.pts.se/funk

 

För mer information:
Enheten för inkluderande it och telefon
Mejla till innovation@pts.se eller ring 08-678 55 52

Mediafrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55


Kontakt och alternativa format
Glad kille i permobil

För frågor, eller om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta PTS enhet för digital delaktighet:

E-post: info@pts.se
Telefon: 08-678 55 00

Mediefrågor hänvisas till PTS presstelefon: 08-678 55 55