Utvärdering av tillgängligheten i mobiltelefoner

I den här studien har tillgängligheten i sex smarta mobiler undersökts. Resultatet bygger på närmre 100 användartester, där med personer med funktionsnedsättning samt äldre personer har testat att genomföra förutbestämda moment. Referenstester har också genomförts med personer utan påvisad funktionsnedsättning. Studien visar att alla utvärderade telefoner har tillgänglighetsbrister, både vad gäller deras fysiska egenskaper samt operativsystemens menyuppbyggnad. Det finns också förbättringspotential för informationen om användningen av produkten.

En viktig aspekt som påverkar hur tillgängligheten upplevs är användarens tidigare vana av att använda smarta mobiler. Vana användare har enklare att använda nya telefoner med andra gränssnitt. För personer med mindre vana av att använda smarta mobiler visar det sig att vissa faktorer gör det enklare att börja använda en telefon. Placering av knappar samt användning av text istället för symboler, eller text i kombination med symboler, är faktorer som underlättar användningen för en nybörjare. Det finns dock telefoner i studien som är svåra att använda för alla testpersoner, oberoende av deras tidigare vana av att använda smarttelefoner.

Många användare är beroende av att telefonen har inbyggda hjälpmedel som exempelvis stor text eller hög kontrast. Det har visat sig att dessa inställningar är svåra att hitta då de ofta är placerade flera steg in i inställningsmenyn samt att det är svårt att förstå vad de olika hjälpmedlen innebär. För att öka telefonernas tillgänglighet måste användaren enkelt kunna hitta dessa inställningar och de bör därför vara placerade i första nivån av inställningsmenyn. Även instruktioner tillhörande olika hjälpmedel kan förbättras väsentligt.

När testpersonerna får betygsätta tillgängligheten delar de två dyraste telefonerna topplaceringen med den billigaste telefonen i studien. Detta tyder på att tillgängligheten inte nödvändigtvis är bättre i dyrare telefoner. Den upplevda tillgängligheten skiljer sig dock mellan olika målgrupper beroende på deras individuella behov och förutsättningar. Vissa hjälpmedel upplevs fortfarande vara bättre på dyrare telefoner, exempelvis skärmläsare, vilket innebär att målgrupper som är i behov av skärmläsare kan tvingas välja dyrare telefoner.

Stelacon har utvärderat följande sex smarttelefoner av olika märken och operativsystem:

  • Huawei Y6 Pro
  • Microsoft Lumia 950
  • Doro Liberto 825
  • Sony Xperia Z5
  • Samsung Galaxy s7
  • Apple iPhone 6sDokument