Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2022 PTS-ER-2022:28

Rapporten Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi är en årlig rapport där PTS bedömer Sveriges möjligheter att uppfylla regeringens bredbandsmål.