Tillsyn avseende marknadsreglering m.m. under 2020 - PTS-ER-2021-12