Tillhandahållande av IPv6 i fasta allmänna kommunikationsnät i Sverige - PTS ER 2021:23

PTS kan konstatera att det inte skett några större förändringar sedan 2019 års kartläggning.

PTS har årligen kartlagt tillhandahållandet av Internetprotokoll version 6 (IPv6) i fasta allmänna kommunikationsnät i Sverige sedan 2017.

Denna kartläggning följer bland annat upp de fasta allmänna kommunikationsnätens faktiska stöd för IPv6, aktörernas eventuella beslut samt skäl för att tillhandahålla, eller att inte tillhandahålla IPv6, samt aktörernas tillgång till IPv4-adresser på kort och längre sikt.