Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2019 PTS-ER-2019:11

I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) Sveriges möjligheter att uppfylla regeringens och EU-kommissionens bredbandsmål till 2020, 2023 och 2025.