Konsumentklagomål på telefoni och bredband 2018 - PTS-ER 2019-2

I rapporten presenterar Post- och telestyrelsen (PTS) de klagomål på telefoni och bredband som konsumenter och företagare har rapporterat till PTS under perioden.

Klicka här för att läsa rapporten.