Telö 17: Erfarenhets- och utvärderingsrapporter

Under 2017 genomfördes övningen Telö 17 med inriktning på utveckling och uppbyggnad av det civila försvaret inom totalförsvaret. Övningen har utvärderats av Försvarshögskolan och PTS har sammanställt åtgärderna framåt i en erfarenhetsrapport.

PTS erfarenhetsrapport är ett komplement till den av Försvarshögskolan framtagna Utvärderingsrapport Telö 17” med FHS beteckning: 541/2016. Fokus i denna erfarenhetsrapport är att delge hur PTS ser att sektorn, främst NTSG och PTS bör arbeta vidare med de åtgärder som framkom under övningen.


Rapporter och bilagor