Uppdaterad sammanställning av stödmedel för bredbandsutbyggnad – hösten 2017