Resultat från undersökning om kommunernas bredbandsarbete 2016

Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Bredbandsforum har för sjunde gången genomfört en årlig enkätundersökning om kommunernas engagemang för bredband, främjande av konkurrens och användning av Ledningskollen.