PM - Ingår bredband levererat över fiber respektive koppar på samma slutkundsmarknad?

Denna PM är en av de tematiska rapporter som Konkurrensavdelningen ska skriva under 2015 och behandlar ett område som är av vikt i arbetet med att avgränsa produktmarknaden för marknaden för lokalt och centralt tillträde (marknad 3a och 3b).

Temat och likaså syftet är att undersöka om bredband levererat över koppar respektive fiber är likvärdiga tjänster och om de är substitut ur efterfrågeperspektiv och ska ingå på samma slutkundsmarknad.