Gemensam nordisk ståndpunkt om framtidssäker reglering

De nordiska regleringsmyndigheterna har enats om ett antal regulatoriska frågor och lämnat över en ståndpunkt till EU-kommissionen.