Tio år efter stormen Gudrun – erfarenheter, utveckling och framtid

Stormen Gudrun ledde till omfattande och långvariga störningar och avbrott i elektronisk kommunikation. Exempelvis kunde inte en kvarts miljon abonnenter använda telefon omedelbart efter stormen. Tillgången till mobil telefoni och Internet påverkades också. De störningar och avbrott som följde efter stormen Gudrun kan betecknas som de mest omfattande och långvariga som förekommit under det senaste decenniet.". Det främsta skälet till att de elektroniska kommunikationerna slutade fungera var de elavbrott som stormen orsakade.

Efter stormen Gudrun identifierade PTS ett flertal utvecklingsbehov som på olika sätt skulle kunna bidra till att mildra konsekvenserna av framtida stormar och andra allvarliga händelser. Under åren efter stormen Gudrun har utvecklingen och PTS åtgärder lett till en förbättrad krisberedskap och samverkan, ökad motståndskraft och förbättrad informationsförmedling.

Sammantaget ser PTS att sektorns förmåga att motstå och hantera allvarliga händelser har blivit bättre under de gångna åren, men att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Samhällets beroende av elektronisk kommunikation ökar också hela tiden. För att möta denna utveckling har PTS identifierat behov av och planerar också för genomförande av ytterligare åtgärder, som kommer att bidra till ytterligare förbättringar under de närmaste åren.