Rapportering av regeringsuppdrag att leda samverkansgrupp för regionalt arbete med it-infrastruktur - dnr15-2765

Denna promemoria utgör rapporteringen av regeringsuppdraget att leda en samverkansgrupp för arbetet med it-infrastruktur som bedrivs i landstingen i Västra Götalands, Skånes och Hallands län, Gotlands kommun, samverkansorganet i Kalmar län, samt länsstyrelserna. Gruppen ska bl.a. arbeta med informationsspridning, kompetensutveckling, samordningsinsatser, stödgivningsfrågor och riktlinjer. Uppdraget redovisas härmed till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Promemorian beskriver hur uppdraget har utförts och resultat.