Rapporter


11 december 2015


11 december 2015


10 december 2015


10 december 2015


Slutrapportering av projekt genomfört av Autism-­ och Aspergerförbundet.

30 november 2015


23 november 2015


19 november 2015


Observera att vissa stycken i rapporten är under sekretess.

20 oktober 2015


15 oktober 2015


12 oktober 2015


8 oktober 2015


30 september 2015


Rapport framtagen av Stelacon på uppdrag av PTS.

25 september 2015


31 augusti 2015


26 augusti 2015


1 juli 2015


1 juli 2015


1 juli 2015


22 juni 2015


18 juni 2015