Rapporter


Inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling har ETU genomfört en studie om ePUB3 på uppdrag av Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier.

15 mars 2016


14 mars 2016


14 mars 2016


1 mars 2016


26 februari 2016


26 februari 2016


25 februari 2016


12 februari 2016


12 februari 2016


Post- och telestyrelsen har gett Sweco i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv.

2 februari 2016


21 januari 2016


21 januari 2016


21 januari 2016


Slutredovisning av regeringsuppdrag, N2014/2009/ITP.

15 januari 2016


22 december 2015


18 december 2015


Effekter av Post- och telestyrelsens arbete med att stimulera konkurrensen på marknaden för elektronisk kommunikation.

17 december 2015


11 december 2015


11 december 2015


10 december 2015