Rapporter


Denna rapport redogör för den tillsyn och de aktiviteter som PTS har utfört för att övervaka och säkerställa att de svenska konsumenterna har tillgång till en öppen internetanslutning i enlighet med TSM-förordningens regler.

26 juni 2017


16 juni 2017


Sammanfattning

7 juni 2017


29 maj 2017


22 maj 2017


19 maj 2017


12 maj 2017


PTS rekommendationer till regeringen.

2 maj 2017


2 maj 2017


21 april 2017


19 april 2017


7 april 2017


4 april 2017


31 mars 2017


En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

20 mars 2017


18 mars 2017


16 mars 2017


16 mars 2017


15 mars 2017


10 mars 2017