Inriktningsplan för spektrumhantering

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering aktuella förändringar av frekvensbandens användning, i linje med PTS spektrumstrategi. I inriktningsplanen kommuniceras bland annat hur myndigheten förväntas tilldela radiospektrum under de närmaste åren.

Syftet med inriktningsplanen är att säkerställa hög transparens och därmed ge marknadsaktörerna bättre förutsebarhet och därmed möjligheter att planera sina investeringar. Planen anger PTS inriktning och ger en översikt snarare än en fullständig förteckning.

Aktuella uppdateringar

Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under närmaste åren:

PTS planerar närmast att öppna upp frekvenserna 3,72-3,8 GHz och 24,25-25,1 GHz för nytilldelning av lokala tillstånd utan urvalsförfarande 2021.

Planerad tidpunkt för tilldelning av 1,5 GHz-bandet har inte bestämts ännu. Tilldelning av detta band för WAPECS kan ske efter att PTS genomfört en uppdaterad efterfrågaanalys för att kunna avgöra när och hur en tilldelning kan ske.  

Ingen förändring förutses i planen för tilldelningar i övriga band:

  • 900 MHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2023.
  • 1800 MHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2025 eller senare.
  • Banden 2,1 GHz och 2,6 GHz – Tilldelning är planerad till 2023.
  • Bandet 25,1-27,5 GHz - Tilldelning är planerad till 2025 eller senare.                              

Efter omfattande internationellt arbete planerar PTS att öppna upp frekvensbandet 5945-6425 MHz för WAS/RLAN med undantag från tillståndsplikt efter 1 dec 2021.

PTS planerar även för framtida järnvägssytem (FRMCS) i frekvensbanden 874,4-880 MHz / 919,4-925 MHz med preliminär migrering 2027 eller senare.

I inriktningsplanen förekommer också noteringar i de frekvensband där möjlighet till testverksamhet ges. För testverksamhet relaterad till 5G-utveckling har PTS även tagit fram en särskilt spektrumplan. 

Ta del av spektrumplan för 5G-tester

PTS deltar i internationellt arbete och anpassar inriktningsplanen till de förändringar som är aktuella för Sveriges vidkommande. EU-kommissionen beslutar också om harmonisering av frekvensanvändning mellan medlemsländerna.

Excel-version av planen för lättare sökning och filtrering

För att underlätta möjligheten till filtrering och sökning i Inriktningsplanen publiceras också en version av dokumentet i Excel-format.

PTS avser att uppdatera och publicera inriktningsplanen regelbundet.

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 12
Anders Palmberg, enheten för spektrumförädling: 08-678 58 57