Vägledning betrodda tjänster enligt eIDAS

Vägledningen innehåller en beskrivning av processen för att etablera sig som tillhandahållare av kvalificerade betrodda tjänster.

Målgruppen för vägledningen är främst tillhandahållare av betrodda tjänster som vill etablera sig som kvalificerade sådana. Vägledningen riktar sig även mot icke kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster, berörda myndigheter och andra organ.

Vägledningen innehåller bl.a. en beskrivning av processen för att etablera sig som tillhandahållare av kvalificerade betrodda tjänster, kraven på icke kvalificerade tillhandahållare, rutiner för incidentrapportering och användning av alternativa standarder än de som refereras av EU.

Vägledningen är inte bindande utan endast en beskrivning av det regelverk som gäller och det stöd som finns i form av standarder.