PTS önskan om införande av hög koordinattäthet i E-bandet

PTS har under året samrått frågan om hög koordinattäthet i E-bandet med marknadens aktörer. Nu har PTS sammanställt inkomna synpunkter och formulerat hur myndigheten anser att koordinattätheten ska anges.

PTS önskar att sökande använder koordinater med +/- 3 m noggrannhet för antennplatser där antenner som används för E-bandet finns.

Positionen ska vara kontrollerad och anges för antennplatsen, inget annat.

Många befintliga antennplatser/siter har angivna koordinater som skiljer många meter mot verkligheten. Att åtgärda dessa felaktiga positioner är nödvändigt för en effektiv radioplanering. Den sökande bör därför, för att säkerställa hög koordinatnoggrannhet, göra en kontroll av koordinaterna för befintliga master och torn när en radiolänk i E-bandet ska etableras på dessa platser. I de fall en felaktig position har korrigerats, och den sökande skickar in ansökan till PTS med korrigerade sitekoordinater, är det önskvärt att det görs en notis i kommentarsfältet i ansökan att koordinaterna är rättade och ska gälla framgent för den aktuella antennplatsen.

Vid ny antennplats markeras det som vanligt i ansökan med ett kryss i Ja-rutan för ny antennplats.

I de fall det är oklart för PTS om en ansökan har koordinater med hög noggrannhet avser PTS kontakta den sökande och kontrollera riktigheten i uppgifterna.