PTS spektrumplan som möjliggör testverksamhet för 5G

PTS har tagit fram en uppdaterad spektrumplan som möjliggör 5G-tester i fler frekvensband. Sådana tester förutsätter tillgång till breda frekvensområden i band med olika radioegenskaper. För att möta detta behov tillgängliggör PTS fortsatt till den 31 oktober 2020:

  • 3,4-3,8 GHz-bandet

Till den 30 juni 2023 tillgängliggör PTS dessutom:

  • 3,8–4,2 GHz,
  • 26,5–27,5 GHz,
  • 40,5–43,5 GHz,
  • 45,5–47,0 GHz,
  • 47,2–48,2 GHz och
  • 66–71 GHz.