PTSFS-2015:3 - PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen

Dessa allmänna råd trädde i kraft den 1 september 2015, då Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2011:2) om den svenska frekvensplanen upphörde att gälla.