Upphävda


Föreskriften upphörde att gälla 1 januari 2019 genom nya föreskrifter om avgifter PTSFS 2018:6.

2 januari 2018


Föreskriften upphörde att gälla 1 januari 2018 genom nya föreskrifter om avgifter PTSFS 2017:5.

13 januari 2017


Denna föreskrift upphörde att gälla 1 januari 2017.

23 december 2015


1 oktober 2015


Denna föreskrift upphörde att gälla 1 januari 2017. PTS föreskriver att 17 § i PTSFS 2015:5 upphörde att gälla vid utgången av juni 2016.

30 juni 2015