PTSFS 2006:1 - PTS föreskrifter om upphävande av tidigare föreskrifter om provförrättare

Dessa föreskrifter upphäver PTSFS 1994:3 och 2003:6.