PTSFS 2004:11 - PTS föreskrifter om upphävande av föreskrifter

Post- och telestyrelsens allmänna råd om upphävande av de allmänna råden (PTSFS 1999:12) om frekvenstilldelning för mobila teletjänster, (PTSFS 2001:13) om tillståndsgivning för fast yttäckande radioacess, (PTSFS 2001:15) om tillståndsgivning för tillhandahållande av nätkapacitet, och (PTSFS 2002:2) om bedömning av vilka företag som har betydande inflytande på den svenska marknaden.

Dessa föreskrifter upphäver PTS föreskrifter PTSFS 1994:4, 1995:7 och 2001:14.