PTSFS 2004:10 - PTS allmänna råd om upphävande av allmänna råd

Dessa allmänna råd upphäver PTS allmänna råd PTSFS 1999:12, 2001:13, 2001:15 och 2002:2.