PTSFS 2022:9 - Föreskrifter om vad en specificerad faktura ska innehålla

Ta del av PTS sammanställning av inkomna remissvar och analys av dessa.