PTSFS 2022:16 Föreskrifter om ersättning för kostnader vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål

Föreskrifterna är bland annat uppdaterade med aktuella hänvisningar till lagrum och ersätter föreskrifterna PTSFS 2021:5.