PTSFS 2022:11 - Föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster

PTS föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster träder i kraft den 1 augusti 2022.

Föreskrifterna ersätter PTS fem föreskrifter om driftsäkerhet, skydd för behandlade uppgifter, rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning, totalförsvarsplanering och skydd av trafikdatalagrade uppgifter.

PTSFS 2022:11 - Föreskrifter och allmänna råd