PTSFS 2022:10 - Upphävande av Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2009:6) om underrättelse vid villkorsändring