PTSFS 2003:4 - PTS föreskrifter om tillstånd för användning av kapacitet ur tekniska planer

Dessa föreskrifter har ändrats genom PTSFS 2006:6.