PTSFS 2003:3 - PTS föreskrifter om tillstånd för användning och reservering av nummerkapacitet

PTSFS 2003:3 - PTS föreskrifter om tillstånd för användning och reservering av nummerkapacitet ur den svenska nummerplanen för telefoni (E.164).