PTSFS 2014:3 - Föreskrifter om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning