PTSFS 2018:1 Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (2018:1) om spektrumauktioner