PTSFS 2017:2 - om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2017.