PTSFS 2016:3 - PTS föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723-733/778-788 MHz

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016 och gäller till och med den 30 juni 2017.