PTSFS 2008:1 - PTS föreskrifter om spektrumauktioner

Dessa föreskrifter har ändrats genom PTSFS 2010:5 och PTSFS 2016:2.