PTSFS 1998:1 - PTS föreskrifter om upphävande av föreskrifter om allokering av frekvensband för olika radiotjänster

PTSFS 1998:1 - PTS föreskrifter om upphävande av föreskrifter om allokering av frekvensband för olika radiotjänster och om kanalplaner för fast radiotrafik i frekvensband över 1 GHz