PTSFS 1995:17 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1989:14)

PTSFS 1995:17 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1989:14) om den tekniska utformningen av abonnentplacerad 50 Hz samtalsmätare.