PTSFS 1995:16 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1989:7)

PTSFS 1995:16 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1989:7) om den tekniska utformningen av abonnentutrustning till telegrafledning.