PTSFS 1995:15 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1992:15)

PTSFS 1995:15 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1992:15) om den tekniska utformningen av utrustning för sammankoppling av radionät med det allmänna telenätet